لیست قیمت

لیست قیمت تشک های میترا

لیست قیمت تشک های میترا

لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت با بخش فروش (۰۳۱۳۲۲۶۴۹۵۲) تماس بگیرید.

 

مدل تشکقطراندازهگارانتیقیمت (تومان)
تشک میترا مدل پردیس۲۶۱۸۰*۸۰
۹۰*۲۰۰
۱۰۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۷ سال۹۶۷,۰۰۰
۹۶۷,۰۰۰
۱۱۳,۰۰۰
۱۳۴,۵۰۰
۱۵۶,۰۰۰
۱۷۷,۵۰۰
۱۹۳,۴۰۰
تشک میترا مدل پرواز۲۸۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۸ سال۱۲۰,۰۰۰
۱۶۸,۵۰۰
۱۹۵,۰۰۰
۲۲۲,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
تشک میترا مدل پرین۲۸۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۸ سال۱۳۸,۰۰۰
۱۹۲,۰۰۰
۲۲۲,۵۰۰
۲۵۳,۰۰۰
۲۷۶,۰۰۰
تشک میترا مدل آوین۲۴۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۵ سال۱۰۳,۵۰۰
۱۴۳,۵۰۰
۱۶۶,۵۰۰
۱۸۹,۵۰۰
۲۰۷,۰۰۰
تشک میترا مدل لاوین۲۷۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۷ سال۱۴۶,۰۰۰
۲۰۳,۰۰۰
۲۳۵,۰۰۰
۲۶۸,۰۰۰
۲۹۲,۰۰۰
تشک میترا مدل مدیکال۲۰۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۵ سال۱۱۳,۵۰۰
۱۵۷,۵۰۰
۱۸۳,۰۰۰
۲۰۸۰۰۰
۲۲۷,۰۰۰
تشک میترا مدل اکو۲۰۷۰*۱۳۰
۸۰*۱۸۰
۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۲ سال۳۱,۴۰۰
۴۷,۰۰۰
۵۰,۰۰۰
۶۹,۸۰۰
۸۱,۰۰۰
۹۲,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰
تشک میترا مدل پرآسا۲۱۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۳ سال۵۶,۰۰۰
۷۸,۰۰۰
۹۰,۵۰۰
۱۰۳,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰
تشک میترا مدل پرنیا۲۲۸۰*۱۸۰
۹۰*۲۰۰
۱۰۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۴ سال۶۳,۵۰۰
۶۳,۵۰۰
۷۴,۵۰۰
۸۸,۵۰۰
۱۰۲,۵۰۰
۱۱۷,۰۰۰
۱۲۷,۰۰۰
تشک میترا مدل پرناز۲۳۹۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۵ سال۷۳,۵۰۰
۱۰۲,۰۰۰
۱۱۸,۵۰۰
۱۳۵,۰۰۰
۱۴۷,۰۰۰
تشک میترا مدل پرسان۲۴۸۰*۱۸۰
۹۰*۲۰۰
۱۰۰*۲۰۰
۱۲۰*۲۰۰
۱۴۰*۲۰۰
۱۶۰*۲۰۰
۱۸۰*۲۰۰
۶ سال۸۸,۵۰۰
۸۸,۵۰۰
۱۰۳,۵۰۰
۱۲۳,۰۰۰
۱۴۳,۰۰۰
۱۶۲,۵۰۰
۱۷۷,۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.